Naujienos

Rugsėjo 16 d. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus edukatorė, Lietuvių folkloro teatro artistė Janina Armonaitė pakvietė Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ priešmokyklinių grupių „Drugelių“ ir „Bitučių“ vaikus į edukacinę programą vaikams „GYVENA SENELS I SENELA...“, kuri vyko Renavo dvare.

Ruduo – tai metas, kai gamtos spalvų grožis, gėlių aromatas, besidraikantys voratinkliai, skatina naujų darbų pradžiai, naujiems siekiamas ir atradimams. Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ gamtosauginė grupė pakvietė visą bendruomenę pasidžiaugti rudeniniais jurginų žiedais ir iš jų sukurti puokštę bate.

Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“ dalyvavo Gamtosauginiame projekte ir laimėjo vaikams ekskursiją. 2022-09-09 priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių „Bitučių“, „Drugelių“, „Meškučių“ vaikai kartu su mokytojomis ir tėveliais išvyko į ekskursiją „Alpakų ūkį“. (Šiaulių r. Gruzdžių sen., Dargaičių km.).

Jau saulelė rėit rudenelė tako,Pasipoušus jopa, gelsva kleva lapo.
Sraigė raita oustus, grįžt linksmėje vaka.
Kėrmėnele eiška, kor prading gražėje bata.
Vėse šėndėin laukiem sava gerūjū vakū.
Baise pasiėlguom jouka i dainū!
Laukiem baise jūsa, jūsa puokštū linksmū.
Džiaugas „Jurginielis“ - kėik vakū aplinkou!!!

Rugsėjo 1-oji

25/08/2022

Po gražios ir šiltos vasaros, pailsėję visi, dideli ir maži, esate laukiami lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“.
Laukiame Jūsų!

Nuo 2020 metų Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“ vykdė projektą „Supažindinkime vaikus su sporto šakomis“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis. Ekstremali situacija šalyje dėl Covid...

Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. yra performuojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Detalesnė informacija tėvams/globėjams bus atsiųsta el. paštu.

Vasara. Vasara visada yra išskirtinė, ar ji būtų karšta, ar šalta, sausa ar drėgna (Gustave Flaubert).
Prasidėjusi vasara mums visiems sugrąžino saulę, atnešė šilumą, pražydino gėles, žaluma nuspalvino žolę ir medžius, dovanojo dar vieną linksmybę – olimpinę vasaros stovyklą „Jurginėlis“.