Istorija

Sedos vaikų darželis atsidarė dar prieš 1949 metus. Tada dar buvo Sedos valsčius. Darželis įsikūrė Pionierių gatvėje. Jame buvo viena grupė, kurią lankė 30 mišraus amžiaus vaikų. Darželiui vadovavo Stasiulienė. 1950 metais dirbusi virėja pasakojo, kad darbo sąlygos buvo labai sunkios: nebuvo puodų, moterys virdavo savo asmeniniuose puoduose. Maistas iš virtuvės, jau įpiltas į lėkštes, buvo nešamas per du kambarius vaikams ant stalų. Vaikai neturėjo kuo šiltai apsirengti, nebuvo šiltos avalynės, todėl žiemos metu vaikai dažniausiai būdavo grupėje. Vasarą visos darželio darbuotojos su vaikais išeidavo į pievas, prie upės.

Vaikai darželyje nebuvo migdomi pietų miego, jie piešdavo, karpydavo, dainuodavo daineles, šokdavo, nors muzikos vadovo bei instrumento ir nebuvo. Buvo rengiamos pagrindinės valstybinės šventės, kuriose dalyvaudavo ir tėveliai. Darželio patalpos buvo ankštos, o pats darželis stovėjo tokioje vietoje, kurioje žemė būdavo visada šlapia.

1959 m. darželiui buvo išskirtos naujos patalpos Mažeikių gatvėje. Ten vedėja dirbo Gertrūda Paulauskienė, auklėtoja Zosė Narmontienė. Čia taip pat buvo tik viena mišri darželinio amžiaus vaikų grupė. Darželio materialinė bazė buvo gera, lėšų buvo pakankamai. Vaikų maitinimas buvo labai geras, patys darbuotojai sodino daržoves, sode augo vaisiai, uogos. Vaikai beveik ištisus metus valgė daržoves, vaisius. Buvo atidaryta lopšelinio amžiaus grupė, prie kurios atidarymo daug prisidėjo tėvai. Lopšelio grupė buvo toje pačioje gatvėje už kelių namų.

Kadangi patalpos pasidarė mažos, o vaikų vis daugėjo, prasidėjo naujo darželio statyba, tada darželiui jau vadovavo Aleksandra Laureckienė. 1978 m. rugpjūčio 1 d. darželis persikėlė į naujas patalpas Pionierių gatvėje, dabar ji vadinasi V. Gadono gatve. 1979 m. vadovavimą perėmė Marytė Mineikienė. Naujajame Sedos lopšelyje-daželyje buvo 6 grupės: 2 lopšelinio ir 4 darželinio amžiaus vaikų. Dirbo apie 40 darbuotojų. Materialinė bazė stiprėjo, darbo sąlygos buvo neblogos. Palaipsniui kaupėsi priemonės, tvirtėjo pedagoginiai kadrai, gausėjo priemonių vaikų mokomajam, auklėjamajam darbui. Dirbo auklėtojos G. Batavičienė, D. Juškienė, E. Mockuvienė, I. Monstavičienė, G. Aušinskienė, D. Majauskienė ir kt. Dalis iš jų tebedirba ir dabar. 1990 m. darželiui pradėjo vadovauti Birutė Radavičienė, kuri pakeitė Almą Perminienę. Prasidėjo „darželių tuštėjimo“ metas: pradėta uždarinėti darželius kaimuose ir Mažeikių mieste. Tik per plauką Sedos darželis išliko, buvo metų, kai veikė tik viena darželio grupė, kurią lankė vos 10-15 vaikų. Į darželio pastatą buvo įkeltas paštas, telekomas, padaryti 4 tarnybiniai butai, kažkurį laiką buvo įkelta ir biblioteka.

Šiuo metu siekiama susigrąžinti visas darželiui priklausančias patalpas ir renovuoti įstaigos pastatą.

2021 m. lapkričio 26 d. Mažeikių r. Sedos darželiui pakeista paskirtis ir suteiktas Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ vardas.