Informacija tėvams

Priėmimas į darželį, mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje, maitinimas ir kita aktuali informacija

Priėmimas

Į Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Sedos miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose. Įstaigoje grupės komplektuojamos kasmet nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Rugsėjo 1 dieną visi, atvykę į darželį, vaikai užregistruojami mokinių registre, kurio duomenimis įstaigai skiriamos lėšos (už kiekvieną vaiką skiriamas mokinio krepšelis). Todėl labai svarbu tėvams iki rugsėjo 1-osios apsispręsti, ar pageidaus vesti vaiką į darželį, ir laiku pateikti prašymą. Vaikai priimami nuo 1,5 iki 6 metų amžiaus.

Tėvai, pageidaujantys vesti vaiką į darželį, privalo pateikti:

  • Prašymą dėl priėmimo;
  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją.

Priimtų į darželį vaikų tėvai iki lankymo pradžios turi:

  • Pasirašyti ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo sutartį;
  • Pasitikrinti vaiko sveikatą pas šeimos gydytoją;

  • Pasirinkti pageidaujamą maitinimų skaičių per dieną;

  • Pateikti dokumentus, kurie patvirtintų mokesčio už darželį lengvatos suteikimą.

Vaikų priėmimo į Mažeikių r. Sedos darželio ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Prašymų formos

Prašymo forma dėl vaiko priėmimo į darželį
Ši prašymo forma yra pagalbinė priemonė ekstremalios situacijos laikotarpiu, norint užsirašyti į eilę darželyje. Pasibaigus ekstremalios situacijos laikotarpiui turėsite atvykti į darželį ir pateikti pašymą su pirmenybę suteikiančiais dokumentais ir vaiko gimimo įrašo kopija. Prašymai bus registruojami ta data, kuria būsite pateikę elektroninę prašymo formą.


Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš darželio sąrašų

Maitinimas

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

15 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams


ALERGIJA IR MAISTO NETOLERAVIMAS

MAISTO PRODUKTŲ GRUPĖS

Mokestis

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje skaičiuojamas vadovaujantis Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kainos

Vienos dienos maitinimo kaina

Lopšelio grupėje

Pusryčiai

0,50 €

Pietūs

0,90 €

Vakarienė

0,60 €

Visos dienos kaina

2,00 €

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje

Pusryčiai

0,62 €

Pietūs

1,13 €

Vakarienė

0,75 €

Visos dienos kaina

2,50 €

Pastovus mėnesinis mokestis

Ugdymo aplinkos išlaikymui

11 €

Taikomos lengvatos

Mokestis už vaiko maitinimą kompensuojamas:

Vaikas turi tik vieną iš tėvų

Pateikus mirties liudijimą / pažymą iš teisėsaugos institucijos vienam iš tėvų dingus be žinios

50%

Šeima augina tris ir daugiau vaikų

Pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24 m. amžiaus

50%

Vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą

Pateikus tai patvirtinančią pažymą

50%

Vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas

Pateikus vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus

50%

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą kompensuojamas:

Vaikas auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos

Pateikus Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos pažymą

100%

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas

100%

Vaikas lanko 4 val. (trumpo buvimo) grupę ir maitinimo paslauga nesinaudoja

100%

Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną

Jeigu įstaigoje nevykdomas ugdymo procesas arba vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu

100%

Dėl avarinės situacijos įstaigoje

Kai nevykdomas ugdymo procesas

100%

Vaikas liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais įstaigos nelanko visą kalendorinį mėnesį 

Skaičiuojant nuo einamojo mėn. pirmos dienos

100%