Informacija tėvams

Priėmimas į darželį, mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje, maitinimas ir kita aktuali informacija

Priėmimas

Į Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai nuo 2022-01-17 priimami centralizuotai elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu svietimas.mazeikiai.lt

Priimtų į darželį vaikų tėvai iki lankymo pradžios turi:

  • Pasirašyti ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo sutartį;
  • Pasitikrinti vaiko sveikatą pas šeimos gydytoją;

  • Pasirinkti pageidaujamą maitinimų skaičių per dieną;

  • Pateikti dokumentus, kurie patvirtintų mokesčio už darželį lengvatos suteikimą.

Maitinimas

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

15 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams


ALERGIJA IR MAISTO NETOLERAVIMAS

MAISTO PRODUKTŲ GRUPĖS

Mokestis

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kainos

Vienos dienos maitinimo kaina

Lopšelio grupėje

Pusryčiai

0,84 €

Pietūs

1,51 €

Vakarienė

1,01 €

Visos dienos kaina

3,36 €

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje

Pusryčiai

1,04 €

Pietūs

1,90 €

Vakarienė

1,26 €

Visos dienos kaina

4,20 €

Pastovus mėnesinis mokestis

Ugdymo aplinkos išlaikymui

12 €

Taikomos lengvatos

Mokestis už vaiko maitinimą kompensuojamas:

Vaikas turi tik vieną iš tėvų

Pateikus mirties liudijimą / pažymą iš teisėsaugos institucijos vienam iš tėvų dingus be žinios

50%

Šeima augina tris ir daugiau vaikų

Pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24 m. amžiaus

50%

Vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą

Pateikus tai patvirtinančią pažymą

50%

Vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas

Pateikus vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus

50%

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą kompensuojamas:

Šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą

Pateikus prašymą ir pažymą

100%

Teisės aktų nustatyta tvarka vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas

100%

Vaikas lanko 4 val. (trumpo buvimo) grupę ir maitinimo paslauga nesinaudoja

100%

Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną

Jeigu įstaigoje nevykdomas ugdymo procesas arba vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu

100%

Dėl avarinės situacijos įstaigoje

Kai nevykdomas ugdymo procesas

100%

Vaikas liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais įstaigos nelanko visą kalendorinį mėnesį 

Skaičiuojant nuo einamojo mėn. pirmos dienos

100%