Korupcijos prevencija

Antikorupcijos komisijos sudėtis

Pirmininkė: Vilma Pocienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nariai: Rasa Milieškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Nijolė Jasienė, mokytojo padėjėja.

Pranešimo apie galimą korupciją būdai

  • Už korupcijos prevenciją Mažeikių r. Sedos lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ atsakingam asmeniui:
    Vilmai Pocienei
    Adresas: V. Gadono 3A, Seda
    Tel. +370 443 55 180
    el. paštas: v.pocieneseda@gmail.com

  • SST internetinėje svetainėje >>

Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybių atmintinė

Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ korupcijos prevencijos programa
Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvados