Projektai


2023 m. Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“ dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės aplinkosauginio švietimo projekte ir gavo finansavimą projekto „Vaikai ir augalai: pažink, sodink, ragauk“ vykdymui. Projektui įgyvendinti buvo gauti 1532,36 eurai. Visos lėšos panaudotos ekskursijai, numatytų priemonių, skirtų vaikų veikloms įsigijimui. Mūsų įstaiga skyrė 118,78 eurų pačių sukurtoms foto knygoms su QR kodais, ant kurių užėjus galima pamatyti žolininkės Jadvygos Balvočiūtės pasakojimus apie skirtingus ūkyje augančius augalus, įamžintas įsimintinas akimirkas iš ekskursijos ir veiklų. 


2023 m. balandžio mėnesį Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ sveikatos stiprinimo darbo grupė teikė paraišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ paskelbtam olimpinio projekto konkursui ir gavo finansavimą projekto „Aš ir tu žaiskime tinklinį kartu“ įgyvendinimui. 

Olimpinė karta, tai ilgalaikė programa, skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaida Lietuvoje. Už skirtas lėšas įsigijome lauko ir vidaus tinklinio stovą, bei kamuolius. 

Projekto „Aš ir tu žaiskime tinklinį kartu“ tikslas – supažindinti vaikus su sporto šaka tinkliniu. Vykdydami projekte numatytas veiklas įsigijome lauko ir vidaus tinklinio įranga, sukūrėme erdvę, kurioje darželio bendruomenė, turės galimybę aktyviai praleisti laiką. Judesio korekcijos specialistas M. Zoza organizavo sportines veiklas, kuriose per fizinį aktyvumą vaikai ugdė(si) olimpines vertybes: ištvermę, pasitikėjimą, atkaklumą, pagarbą, draugystę. Tinklinio užsiėmimai bus vykdomi visus metus.


2023–2024 m. m. vykdomas projektas „Sveikatiada“. „Sveikatiada“ yra bendra valstybinių institucijų, socialiai atsakingo verslo bei nevyriausybinių organizacijų iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklų bendruomenėse. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius vaikams patrauklioms priemonėmis: žaidynėmis, viktorinomis, konkursais, mankštomis, šokiais bei kita netradicine interaktyvia veikla pamokose, pertraukų metu ir po pamokų. „Sveikatiados“ tikslas – ugdyti vaikų ir jų šeimų sveiką gyvenseną.


2022 m. Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“ dalyvavo Gamtosauginiame projekte ir laimėjo vaikams ekskursiją. 2022-09-09 priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių „Bitučių“, „Drugelių“, „Meškučių“ vaikai kartu su mokytojomis ir tėveliais išvyko į ekskursiją „Alpakų ūkį“. (Šiaulių r. Gruzdžių sen., Dargaičių km.).
Išvykos tikslas: supažindinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus su gyvūnų įvairove. Ugdyti vertybines nuostatas: rūpestį, atsakingumą ir pagarbą mus supančiai aplinkai ir gyvūnams.


2022 m. birželio 20-23 dienomis buvo vykdomas projektas „Olimpinė vasaros stovykla „Jurginėlis“. Stovykloje dalyvavo vaikai nuo 4-7 metų. Stovyklos pagrindinis tikslas: organizuoti olimpinę vasaros stovyklą „Jurginėlis“, kurioje vaikai ugdytųsi savarankiškumą, per fizinio aktyvumo veiklas ugdytųsi sveikos gyvensenos įgūdžius ir olimpines vertybes.


2021-2022 m. m. vykdomas „Olimpinės kartos“ programos projektas „Aš mažasis olimpietis - sveikas ir žvalus pilietis“. Projektą remią Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Iš projekto lėšų įsigyta: dviguba gimnastikos sienelė Darželio sporto salei, 2 poros vasaros slidžių dviem, šokinėjimo kamuoliai, gimnastikos lankai.


2020-2022 m. m. vykdomas sporto projektas „Supažindinkime vaikus su sporto šakomis“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis. Iš projekto lėšų nupirktos krepšinio ir teniso trenerių paslaugos, ėjimo šiaurietiškomis lazdomis instruktoriaus paslaugos, baseino ir plaukimo trenerio paslaugos, pavėžėjimo į baseiną paslauga. Įsigytas sportinis inventorius ir įrenginiai. Treniruotės ir užsiėmimai vyks visus 2020-2021 m. m. 2020 m. lapkričio 1 d. projektas sustabdytas dėl ekstremalios situacijos šalyje. Nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. atnaujintas projekto veiklų organizavimas ir vedimas.


2018 m. iš Mažeikių rajono Visuomenės sveikatos rėmimo programos 2018 metų priemonėms vykdyti skirtų lėšų buvo įsigytas reikiamas inventorius sporto salei ir įgyvendintas projektas „Sveika ir judri vaikystė“.


2017 m. iš Mažeikių rajono Visuomenės sveikatos rėmimo programos 2017 metų priemonėms vykdyti skirtų lėšų buvo įsigyta 18 paspirtukų, 6 balansiniai dviratukai, 15 dviratukų ir 6 triratukai. Šios programos dėka įgyvendintas projektas „Rieda dviratukas - šypsosi darželinukas“. Šis projektas tęsiamas iki šiol, darželio kieme vyksta dviratukų užsiėmimai.


2016 m. iš Mažeikių rajono Visuomenės sveikatos rėmimo programos 2016 metų priemonėms vykdyti skirtų lėšų buvo įsigyti futbolo vartai, kamuolių atmušėjas, futbolo kamuoliai ir įgyvendintas projektas „Vaikystės futbolas 2016 Seda“. Šio projekto dėka „Futboliuko“ užsiėmimai ir varžybos vyksta iki šiol.


2014-2016 m. įgyvendintas projektas „Biokuro katilo įrengimas Mažeikių r. Sedos darželyje“, finansuojamas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis.


Nuo 2013 metų dalyvaujame nacionaliniame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“.


2013-09-01 gautas finansavimas projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ įgyvendinti.


2010-2014 m. buvo vykdomas ir plėtojamas sveikatingumo projektas pagal Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę „Sveikatos ugdymo veiklos organizavimas“ - „Auginu sveikatos medį...“:

  • „Judėk, draugauk - sveikas auk“ (2010 m.)
  • „Dantukai sveiki - šypsenėlė plati“ (2011 m.)
  • „Su mankšta draugauk visada“ (2012 m.)
  • „Sportuok linksmai, gyvenk sveikai“, „Švarios rankelės neskauda pilvelis“ (2013 m.)
  • „Pažink save“ (2014 m.)

2010-2011 mokslo metais Sedos darželis prisijungė prie tarptautinės programos „ZIPIO DRAUGAI“ ir tęsia jos įgyvendinimą kiekvienais metais.


Nuo 2011 m. dalyvaujame Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ bei Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje.