Struktūra ir kontaktai

Įstaigos vadovas ir pavaduotojai

Birutė Radavičienė

Direktorė

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 36 metai
Vadybinis darbo stažas - 32 metai
El. paštas: b.radaviciene@gmail.com
Tel. (8 443) 46 338, mob. 861865387

Rasa Milieškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 26 metai Vadybinis darbo stažas - 7 metai
El. paštas: sedosdarzelis@gmail.com
Tel. (8 443) 55 180

Mindaugas Bugelis

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Vadybinis darbo stažas - 3 metai
El. paštas: sedosdarzelis@gmail.com
Tel. (8 443) 55 180


Organizacinė valdymo struktūros schema

Tarybos, komisijos, darbo grupės

Mokyklos taryba

Zinaida Sakalauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Vilma Neliubšienė, vietos bendruomenės atstovė, sekretorė;
Irena Monstavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Vilma Pocienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aurelija Kazbarienė, tėvų atstovė;
Ela Padervinskienė, tėvų atstovė;
Jurgita Vindašienė, tėvų atstovė.

Metodinės grupės, komisijos

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Gamtosauginio ugdymo komitetas
Mokytojų taryba
Darbo taryba
Vaiko gerovės komisija
Atestacijos komisija
Kultūros grupė
Projektinė darbo grupė
Mokyklos ugdymo kokybės įsivertinimo darbo grupė

Tėvų taryba

Indrė Zozienė, 1 gr., tėvų atstovė;

Ernesta Anužienė, 1 gr., tėvų atstovė;
Laima Čiuldienė, 2 gr., tėvų atstovė;
Ela Padervinskienė, 2 gr., tėvų atstovė;
Greta Petrauskienė, 3 gr., tėvų atstovė;
Jurgita Vindašienė, 3 gr., tėvų atstovė;
Lina Ismailovienė, 4 gr., tėvų atstovė;
Stapušaitienė Deimantė, 4 gr., tėvų atstovė;
Bertulienė Laima, 5 gr., tėvų atstovė;
Eglė Monkauskienė, 5 gr., tėvų atstovė.