Struktūra ir kontaktai

Įstaigos vadovas ir pavaduotojai

Birutė Radavičienė

Direktorė

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 37 metai
Vadybinis darbo stažas - 33 metai
El. paštas: b.radaviciene@gmail.com
Tel. +370 443 46 338,
mob. +370 618 65387

Rasa Milieškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 27 metai Vadybinis darbo stažas - 8 metai
El. paštas: sedosdarzelis@gmail.com
Tel. +370 443 55 180

Mindaugas Bugelis

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Vadybinis darbo stažas - 4 metai
El. paštas: sedosdarzelis@gmail.com
Tel. +370 443 55 180


Organizacinė valdymo struktūros schema

Tarybos, komisijos, darbo grupės

Mokyklos taryba

Audra Sakalauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;

Vilma Neliubšienė, vietos bendruomenės atstovė, sekretorė;
Astra Stonkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Raimonda Kontrimienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Donata Rimkienė, tėvų atstovė;
Ela Padervinskienė, tėvų atstovė;
Eglė Monkauskienė, tėvų atstovė.

Metodinės grupės, komisijos

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
Gamtosauginio ugdymo komitetas
Mokytojų taryba
Darbo taryba
Vaiko gerovės komisija
Atestacijos komisija
Kultūros grupė
Mokyklos ugdymo kokybės įsivertinimo darbo grupė

Tėvų taryba

Donata Rimkienė, 1 gr., tėvų atstovė;

Aistė Jokubauskienė, 1 gr., tėvų atstovė;
Ernesta Anužienė, 2 gr., tėvų atstovė;
Eglė Monkauskienė, 2 gr., tėvų atstovė;
Ela Padervinskienė, 3 gr., tėvų atstovė;
Laima Čiuldienė, 3 gr., tėvų atstovė;
Jurgita Vindašienė, 4 gr., tėvų atstovė;
Raimonda Rubežienė, 4 gr., tėvų atstovė;
Agnė Vieliūtė-Kontenė, 5 gr., tėvų atstovė;
Gerda Vasiliauskienė, 5 gr., tėvų atstovė.