Struktūra ir kontaktai

Įstaigos vadovas ir pavaduotojai

Birutė Radavičienė

Direktorė

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 35 metai
Vadybinis darbo stažas - 31 metai
El. paštas: b.radaviciene@gmail.com
Tel. (8 443) 46 338, mob. 861865387

Rasa Milieškienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Pedagoginis darbo stažas - 25 metai Vadybinis darbo stažas - 6 metai
El. paštas: sedosdarzelis@gmail.com
Tel. (8 443) 55 180

Mindaugas Bugelis

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis
Vadybinis darbo stažas - 2 metai
El. paštas: sedosdarzelis@gmail.com
Tel. (8 443) 55 180


Organizacinė valdymo struktūros schema

Tarybos, komisijos, darbo grupės

Mokyklos taryba

R. Milieškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
D. Strikaitytė, mokytojo padėjėja, sekretorė;
I. Monstavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
V. Pocienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
D. Butkuvienė, mokytojo padėjėja;
D. Stapušaitienė, tėvų atstovė;
R. Rubežienė, tėvų atstovė.

Metodinės grupės, komisijos

Sveikatos stiprinimo darbo grupė

Mokytojų taryba
Audito darbo grupė
Darbo taryba
Vaiko gerovės komisija
Atestacijos komisija
Kultūros grupė
Mokytojų metodinė taryba

Tėvų taryba

R. Milieškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
V. Bružienė, logopedė, sekretorė;
R. Rubežienė 1 gr., tėvų atstovė;
J. Vindašienė 1 gr., tėvų atstovė;
L. Petrauskienė 2 gr., tėvų atstovė;
D. Stapušaitienė 2 gr., tėvų atstovė;
L. Andriekienė 3 gr., tėvų atstovė;
L. Bertulienė 3 gr., tėvų atstovė;
R. Butkuvienė 4 gr., tėvų atstovė;
V. Vaičiulienė 4 gr., tėvų atstovė;
K. Joneikienė 5 gr., tėvų atstovė;
E. Martinkus 5 gr., tėvų atstovas;
G. Petrauskienė 6 gr., tėvų atstovė;
A. Toliautas 6 gr., tėvų atstovas.