Parama

Kviečiame Jus skirti paramą Mažeikių r. Sedos lopšeliui-darželiui „Jurginėlis“ ir pervesti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį.

Dėkojame visiems, parėmusiems arba planuojantiems paremti mūsų švietimo įstaigą. Gautos lėšos naudojamos tik Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ reikmėms – Jūsų vaikų ugdymui(si), vidaus ir lauko aplinkų gerinimui.

Pagal galiojančius teisės aktus, savo pajamų mokesčio dalį (iki 1,2 proc.) Jūs galite pervesti pasirinktai įstaigai, organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

Skirdami paramą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos lopšeliui-darželiui.

Būsime dėkingi už Jūsų skirtą 1,2 proc. paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Jurginėlis“.

Jums tereikia užpildyti paraiškos FR0512 formą iki 2024 m. gegužės 2 dienos.
Tikimės, kad būsite ištikimi rėmėjai ir skirsite sumokėto pajamų mokesčio dalį.

Prašymus pateikti galite prisijungę per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pasirinkę skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymo forma pateikiama dažniausiai pildomų formų sąraše. Konsultuotis galima paskambinus 1882 ar pateikus paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.

Išsami informacija pateikiama VMI paramos skyrimo vedlio instrukcijose:


Reikalingi duomenys:

Mokestinis laikotarpis – 2023.

Mokesčio dalies paskirtis – VEIKLAI VYKDYTI

Mokesčio dalies dydis (procentais) – prašytume rašyti 1,2.

Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2024 ir 2025.

Užpildę visas reikiamas eilutes – pateikite deklaraciją.


Pervestos lėšos skiriamos Jūsų vaikų ugdymui(si), higieninėms sąlygoms gerinti, vidaus ir lauko aplinkoms tobulinti. Todėl nuoširdžiai tikime, kad ir šiais metais sumokėtą pajamų mokesčio dalį Jūs, Jūsų artimieji ar draugai skirs Mažeikių r. Sedos lopšeliui-darželiui „Jurginėlis“ remti.

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ, NES JŪSŲ PARAMA – LABAI VERTINGA MŪSŲ ĮSTAIGAI!