Istorija

Sedos vaikų darželis atsidarė dar prieš 1949 metus. Tada dar buvo Sedos valsčius. Darželis įsikūrė Pionierių gatvėje. Jame buvo viena grupė, kurią lankė 30 mišraus amžiaus vaikų.

Planavimo dokumentai

Strateginis planas

Mėnesio veiklos planai

Veiklos ataskaitos

Įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos


Vidaus auditas

Mokyklos vidaus auditas - tai priemonė, padedanti užtikrinti mokyklos teikiamo švietimo kokybę. Vidaus audito rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį mokyklos planą, tobulinant mokyklos veiklą. Mokyklos vidaus auditas padeda pagerinti mokyklos veiklą remiantis jos stiprybėmis, o ne vien šalinant trūkumus.

Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis, kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos darbuotojus, kurio tikslas - išnagrinėti mokyklos darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, kaip patobulinti mokyklos veiklą. 2020 m. Vidaus audito darbo grupė vykdė „platųjį“ auditą. Apklausti pedagogai. Darbo grupė apibendrino rezultatus.

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos, finansinės ataskaitos, vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitos bei kita