Istorija

Sedos vaikų darželis atsidarė dar prieš 1949 metus. Tada dar buvo Sedos valsčius. Darželis įsikūrė Pionierių gatvėje. Jame buvo viena grupė, kurią lankė 30 mišraus amžiaus vaikų.

Veiklos ataskaitos

Įstaigos metinės veiklos ataskaitos

Įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos


Mokyklos ugdymo kokybės įsivertinimas

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos, finansinės ataskaitos, vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitos bei kita