Specialusis pedagogas logopedas

Specialiojo pedagogo logopedo darbo tikslas - nustatyti ir įveikti vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skatinti šių sutrikimų prevenciją, lavinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikusias funkcijas.

Funkcijos:

  • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
  • Sudaryti individualias, ar grupines kalbos ugdymo programas.
  • Įveikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
  • Bendradarbiauti su grupių mokytojais, teikti jiems rekomendacijas ugdant vaikų kalbą grupėse.
  • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimais ir sunkumais, korekcinio darbo metodais ir būdais; teikti metodines rekomendacijas darbui namuose su vaiku.
  • Dalyvauti VGK posėdžiuose.
  • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).
  • Dalyvauti atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
  • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams ir juos konsultuoti.
  • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.