Regioninė konferencija 

15/02/2023

Šių metų vasario 15 dieną Sedos lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ vyko regioninė konferencija „Žemaičių tradicijų ir papročių puoselėjimas, taikant patirtinį ugdymą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“. Tai ilgalaikės programos – V modulis. Programą organizuoja Mažeikių r. Sedos lopšelis-darželis „Jurginėlis“ ir Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“.

Konferencija surengta siekiant dalintis gerąja patirtimi, kaip nuo mažens puoselėjami senovės papročiai ir tradicijos padeda nepamiršti savo šaknų. Tautosakos panaudojimas ugdymui(si) plečia ir gilina intuityvų vaiko supratimą apie gimtosios kalbos tarmės savitumą, ugdo meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui, nuo mažens moko gyvos, turtingos ir vaizdingos kalbos.

Konferencijos dalyvius pasveikino mažosios atlikėjos (meninio ugdymo vyr. mokytoja Vilma Majauskienė) ir Sedos lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Milieškienė. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Audra Sakalauskaitė susirinkusiems linkėjo savos kūrybos žodžiais „Vėsė torem sava šėrdie geroma, ta šėndėin anu paleiskem“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Pocienė pasidalino įspūdžiais apie ilgalaikę programą. Ji ragino, siekiant ugdymo kokybės, skirti daugiau dėmesio ne tik vaikų, bet ir mokytojų individualiai kūrybinei raiškai ir kaip svarbu, įgyta asmenine patirtimi, dalintis su kitais. Konferencijos organizatoriai džiaugėsi, kad atsiliepė gausus būrys pranešėjų iš įvairių žemaičių krašto regionų. Savo patirtimi dalinosi Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja V. Neliubšienė, kartu su ugdytine Jaune Monkauskaite. Mažoji skaitovė stebino turtinga ir vaizdinga žemaičių kalbos tarme. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ socialinė pedagogė Nijolė Achrem ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Gudauskienė pristatė praktinę veiklą „Dėduks su bobute į mėšką išėje“. Nemažai pranešėjų atvyko iš Telšių: lopšelio-darželio „Berželis“ (meninio ugdymo vyr. mokytoja Rasa Stefanavičienė), lopšelio – darželio „Mastis“ (mokytojos, metodininkės Jūratė Rubavičienė ir Janina Jankauskienė), lopšelio-darželio „Saulutė“ (mokytoja metodininkė Jolanta Vaitkuvienė). Savo patirtimi, apie žemaičių kalbos puoselėjimą, pasidalino Skuodo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Bernotienė. Savo darbo kūrybiniais ypatumais dalijosi Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ mokytoja metodininkė Genutė Viliušienė ir meninio ugdymo mokytoja metodininkė Ingrida Vertelienė. Dalyvavo Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Veselienė ir meninio ugdymo mokytojas Rokas Gražys, kurie pasidalino inovatyviomis idėjomis, skatino pažiūrėti į tradicijas kitaip, kad jos būtų patrauklios šiuolaikiniam vaikui. Savo kūrybiška patirtimi stebino Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Milda Tenienė, kuri skatino „sauguote muotinas kalba“. Konferencijos dalyviai dainavo žemaitiškas dainas, klausėsi gražiausių eilių.

Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą Mažeikių švietimo skyriaus vyr. specialistei Ligitai Diržininkienei, kuri skatino konferencijos dalyvius ir toliau dalintis gerąja darbo patirtimi, puoselėti žemaičių kalbą, išlaikyti tarmės savitumą. Norime pasidžiaugti ir padėkoti už bendravimą, bendradarbiavimą vykdant ilgalaikę programą „Žemaičių tradicijų ir papročių puoselėjimas, taikant patirtinį ugdymą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ Viekšnių lopšeliui-darželiui „Liepaitė“. Tikimės, kad įgytos etnokultūrinės žinios, bei patirtis palaipsniui subrandins artimą, nuoširdų santykį su savo kraštu, jo praeitimi ir dabartimi. „Tad paleskem tu geromą, lai ons ein vėsor“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės
Vilma Pocienė ir Audra Sakalauskaitė

Daugiau renginio akimirkų rasite mūsų Facebook puslapyje: