eTwinning projektas „STEAM keliauju po Lietuvą“

24/02/2022
Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ priešmokyklinės ugdymo grupės „Bitutė“ mokytojų ir ugdytinių komanda prisijungė prie Deimantės Gaudutienės ir Ingos Rupšienės organizuojamo pilietiškumo, tautiškumo projekto „STEAM keliauju po Lietuvą“.

Projektas vykdomas 2022 metų vasario - kovo mėnesiais.
Projekto tikslai:

  • Pasitelkiant STEAM metodus skatinti vaikus pažinti ir domėtis savo šalies istorija, tradicijomis, kultūra.
  • Ugdyti vaikų gebėjimą taikyti inovatyvias IKT technologijas.
  • Tobulinti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su suaugusiais ir bendraamžiais.
  • Puoselėti pagarbos, pasididžiavimo jausmą savo Tėvynei, ugdyti pilietiškumą.

Projekto metu bus ugdomos šios vaikų kompetencijos:

  • Mokėjimo mokytis - stengsis atlikti užduotis savarankiškai, suvokti mokymosi naudą.
  • Pažinimo - perprantant naujus dalykus, patirs pažinimo džiaugsmą.
  • Komunikavimo - bendraus, bendradarbiaus su bendraamžiais ir suaugusiais, dalinsis informacija su projekte dalyvaujančiais partneriais.

  • Iniciatyvumo ir kūrybiškumo - atliks kūrybines užduotis, panaudojant STEAM metodą ir IKT priemones patirs sėkmę.

Siekiant įgyvendinti projektą kartu su projekto partneriais parengtos aštuonių savaičių rekomenduojamos veiklos (kūrybiniai-meniniai darbeliai, virtualių muziejų, miestų lankymas, eksperimentai, bandymai, informacinių filmukų žiūrėjimas, viktorinos, inžinerinių statinių kūrimas ir kt.). Visas projekto įgyvendinimas suskirstytas trimis etapais.

Projektas vykdomas viešoje "TwinSpace" erdvėje.

Planuojamas galutinis produktas - bendros knygos sukūrimas, kurioje atsispindės įgyvendintos projekto veiklos, pasiekti rezultatai, tikslingos internetinės nuorodos, interaktyvių žaidimų nuorodos ir kt.

Džiaugiamės prisijungę prie programos eTwinning bendruomenės, galėdami dalyvauti projekte "STEAM keliauju po Lietuvą", noriai įgyvendinti projekto rekomenduojamas veiklas, bendrauti, bendradarbiauti, semtis patirties iš projekto partnerių.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos A. Stonkuvienė, I. Monstavičienė

Daugiau projekto akimirkų rasite mūsų Facebook puslapyje: